top of page
  • Yazarın fotoğrafıDamla Yavuz

DEĞER KAYBI DAVALARI

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2021

Meydana gelen bir trafik kazası ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı olabilir. Trafik kazaları neticesinde araçlar değer kaybettiğinde değer kaybı davaları açılabilmektedir. Değer kaybı; kaza neticesinde aracın piyasa değerinde meydana gelen azalma sonucu araç sahibinin uğradığı zararın tazmini için açılmaktadır.

Araç değer kaybı hesabı dava açıldıktan sonra uzman bilirkişililerce yapılmaktadır. Araç değer kaybı hesaplanırken hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, aracın üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri dikkate alınmaktadır. Örneğin; hasar kaydı ve hasarı olmayan 100.000,00-TL değerinde 2018 model bir aracın kaza sonucunda bazı parçalarında değişim gerçekleşmiştir. Aracın kaza sonrası değerinin 80.000,00-TL’ ye düşerse aradaki 20.000,00-TL fark araç değer kaybı davasının konusunu oluşturacaktır.


Araç değer kaybı davası karşı tarafa (kazaya sebebiyet veren kişiye/kişilere) veya karşı tarafın zorunlu sigorta yaptırdığı firmaya açılmaktadır. Araç sürücüsü ve ruhsat sahibi farklı ise birlikte sorumlu olduklarından her ikisine de dava açabilirsiniz.

Bu davanın hukuki dayanağı Borçlar Kanunu’nun 122. Maddesidir. Bu maddeye göre karşı taraf kazada bir kusuru bulunmadığını ispat edemiyorsa araçta meydana gelen kaybı ödemekle yükümlüdür.

Değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu zaman aşımı süresi kaza tarihi itibaren başlamaktadır.

Değer kaybı davalarında Tahkim yoluna başvurmak çok daha hızlı ve sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.
6 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page